ბიზნეს სესხები

თქვენი ბიზნესი მუდმივად ვითარდება. დაწყებული საქმიანობა წარმატებით გრძელდება და კიდევ უფრო მეტი პოტენციალის გამოვლენის საშუალებას იძლევა? ამისათვის კი გესაჭიროებათ თანხა, რათა გაზარდოთ ბიზნესის საბრუნავი კაპიტალი, შეიძინოთ ძირითადი საშუალებები, გააფართოვოთ ან გაარემონტოთ საწარმოო ფართი.

 
ყოველივე ამისთვის სს ,,ინვესტ ჯორჯია" გთავაზობთ საუკეთესო საშუალებას - ბიზნეს სესხს. ბიზნეს სესხის მეშვეობით თქვენ მიიღებთ საჭირო თანხას და ისარგებლებთ არაერთი უპირატესობით.
 
 
თანხა:  1,00 დან 100,000 ლარამდე
 
ვადა:    1 დან   60 თვემდე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  • ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 33
  • 032 2 50 00 21