ხშირად დასმული კითხვები

 • რის საფუძველზე გაიცემა იპოთეკური სესხი?

  სესხი გაიცემა უძრავი ქონების უზრუნველყოფით (საცხოვრებელი ბინა ან კომერციული ფართი) სახლის შეძენის ან რემონტის დანიშნულებით. განიხილება საქართველოში (საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე) არსებული უძრავი ქონება;
 • რა ვადით შემიძლია იპოთეკური სესხის აღება?

  სესხის აღება შეიძლება 1 თვიდან 10 წლამდე ვადით
 • რა ვალუტაში გაიცემა სესხი?

  სესხი გაიცემა ფიზიკურ პირებზე ლარში, იურიდიულ პირებზე ლარში და დოლარში.
 • როგორ ვფარავ სესხს?

  სესხის დაფარვის გრაფიკის აგებისას გაითვალისწინება შემოსავლების სეზონურობა; მსესხებელი ასევე თავისუფალია დაფარვის გრაფიკის ტიპის არჩევანში, რაც გულისხმობს თანაბარი (ძირის და სარგებლის გადახდა) თუ ბრტყელი ( სარგებლის და ვადის ბოლოს ძირის გადახდა) გადახდების შესაძლებლობას. გადახდა ხდება  ჩვენს  პარტნიორ ბანკში მისო ინვესტ ჯორჯიას საბანკო ანგარიშზე თანხის შეტანით.
 • რა დოკუმენტები მჭრდება სესხის ასაღებად?

  • მსესხებლის/მესაკუთრის პირადობის მოწმობა;
  • სესხის უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი უძრავი ქონების განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან;
  • სესხის უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი უძრავი ქონების საკუთრების წარმომშობი დოკუმენტი (მაგ: მესაკუთრემ მიიღო ქონება მემკვიდრეობით/ჩუქებით/ნასყიდობით, წარმოსადგენია აღნიშნული დოკუმენტები: სამკვიდრო მოწმობა/ჩუქების/ნასყიდობის ხელშეკრულება. თან არქონის შემთხვევაში, შესაძლებელია ზემოაღნიშნული დოკუმენტების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან გამოხმობა.
 • რა ვადით შემიძლია ავტო სესხის აღება?

  სესხის აღება შესაძლებელია 4 წლამდე ვადით.
 • რა პირობებებს უნდა ვაკმაყოფილებდე ავტო სესხის ასაღებად?

  უნდა იყოთ სულ მცირე 21 წლის, გქონდეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/პასპორტი და მანქანის ტექნიკური პასპორტი. ავტომანქანა უნდა იყოს ფიზიკური პირის მფლობელობაში.
 • ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 33
 • 032 2 50 00 21