ინვესტორებისათვის

2017 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 2020 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 2021 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 2021 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 2020 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 

 

 

 

 

 

 

 
  • ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 33
  • 032 2 50 00 21