ინვესტორებისათვის

2016 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2017 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 

 

 

 

  • ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 33
  • 032 2 50 00 21