ინვესტორებისათვის

2017 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2023 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2023 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 2023 წლის მესამე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2023 წლის მეოთხე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2024 წლის პირველი კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2023 წლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

2024 წლის მეორე კვარტლის მისო ინვესტ ჯორჯიას ფინანსური ანგარიშგება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 33
  • 032 2 50 00 21